!-- Google tag (gtag.js) -->
top of page

TERMENI SI CONDITII

CUPRINS
1. DEFINIŢII ŞI TERMENI
2. GENERAL
3. DOCUMENTE CONTRACTUALE
4. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ
6. COMANDA
7. ALTE SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE
8. CONFIDENŢIALITATE
9. PUBLICITATE
10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
11. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI PE www.smartlifeeducation.ro
12. FACTURARE – PLATĂ
13. REALIZAREA SERVICIILOR/PARTICIPAREA LA EVENIMENT
14. RĂSPUNDERE
15. FORŢĂ MAJORĂ și CAZUL FORTUIT
16. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
17. DISPOZITII FINALE
18. CONTACT ȘI ALTE INFORMAȚII
1. DEFINIŢII ŞI TERMENI
Smart Life Education– este denumirea comercială a S.C. Smart Life Education SLE S.R.L – persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul social în Otopeni, STR. Toma Caragiu, Nr.8, Ilfov având număr de ordine în Registrul Comerţului J23/2137/2019 și cod unic de înregistrare fiscală 41104980.

VÂNZĂTOR – S.C. Smart Life Education SLE S.R.L  (prescutat Smart Life Education )

CLIENT/PARTICIPANT/UTILIZATOR – persoană fizică / persoană juridică care se înregistrează pe site şi efectuează o comandă, care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Smart Life Education (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Smart Life Education şi acesta şi care necesită înregistrarea şi utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de site, şi care, prin finalizarea procesului de înregistrare, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

SITE- DOMENIUL:
www.SmartLifeEducation.ro

COMANDA – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Servicii de pe Site.

SERVICII – orice serviciu/servicii, documente menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului. În general, prin serviciu se înțelege dreptul cumparatorului/utilizatorului/clientului de a participa la diverse evenimente/conferinte/intalniri organizate pe diverse teme de catre Smart Life Education, acesta avansand toate cheltuielile de organizare;

CONTRACT – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului.

CONŢINUT
• toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conţinutul oricărui e-mail trimis Clienţilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
• nformaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

DOCUMENT – prezentele Termene şi Condiţii.

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); în principiu, reprezintă date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, numar de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.;

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

CONSIMTAMANT – al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

PRELUCRARE – orice operatiune/set de operatiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale);

NEWSLETTER / ALERTA – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre Smart Life Education intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea Smart Life Education cu referire la informatiile continute de acesta.

TRANZACTIE – incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui produs/serviciu de catre Smart Life Education catre Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Smart Life Education sau prin transfer bancar, indiferent de modalitatea de livrare.

2. General
2.1. Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare ai Siteului/Continutului/Serviciului de catre Membru sau Client, in cazul in care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, incheiat intre Smart Life Education si acesta. Te rugam sa parcurgi cu atentie acest document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite/ neplacute, ce pot fi apreciate de catre Utilizator/ Membru/Client ca avand un impact negativ asupra datelor sale si/sau informatiilor furnizate companiei Smart Life Education.

2.2. Furnizarea serviciilor si/sau a produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Optand pentru inregistrare, Membrul sau Clientul se obliga sa furnizeze corect numele, adresa si alte informatii necesare in vederea operarii comenzilor plasate. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati meniul “date personale” din cadrul aplicatiei „Contul meu”.
Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acesteia. Compania Smart Life Education nu poate fi facuta responsabila pentru erorile/incidentele survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

2.3. Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, Continutului/Serviciului, implica acceptarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni si conditii; Clientul se obliga sa monitorizeze permanent termenii si conditiile care pot fi actualizate, modificate si completate. In cazul unor neintelegeri se aplica Termenii si conditiile valabile la momentul comenzii si notificarii acestuia in scris catre Smart Life Education.

2.4. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siturilor public disponibile.

2.5. Prin folosirea Siteului/Continutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Siteului, Continutului, Serviciului Smart Life Educationsau oricarui tert cu care Smart Life Education are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

2.6. In cazul in care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord si/sau nu accepta prezentul Document privind termeni si conditii va trimite un e-mail pe adresa smartlifeeducation@gmail.com cu precizarea motivelor si/sau solicitarilor de realizare a modificarilor intervenite.

2.6.1. De asemenea Utilizatorul sau Clientul isi poate retrage in orice moment consimtamantul exprimat intelegand sa renunte la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Smart Life Education prin intermediul Site-ului, in acest sens Utilizatorul sau Clientul va trimite un e-mail pe adresa smartlifeeducation@gmail.com.

2.6.2. In situatia in care Utilizatorul sau Clientul nu doreste a mai primi din partea companiei Smart Life Education newslettere/alerte si/sau comunicari efectuate in scop de marketing si publicitate/promotional prin intermediul oricarui canal de comunicare (electronic, telefonic, etc) poate efectua solicitarea de DEZABONARE disponibila in cuprinsul oricarei comunicari via e-mail sau prin trimiterea unei solicitari scrise pe adresa si catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal smartlifeeducation@gmail.com.

2.6.3. Utilizatorul sau Clientul, in conformitate cu dispozitiile si normele privind protectia datelor cu caracter personal, are dreptul de a solicita STERGEREA datelor sale personale prelucrate in scop comercial de catre compania Smart Life Education in baza contractului agreat de parti, iar in acest sens poate formula solicitarea scrisa pe adresa si catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal smartlifeeducation@gmail.com.

2.6.4. Utilizatorul sau Clientul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/sau a nu accepta documentul, exprimandu-si ACCEPTUL pentru documentul privind termini si conditii sub forma in care acesta va fi disponibil in acel moment.

2.7. In cazul in care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de Smart Life Education si isi revoca acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derularii unei Comenzi, Smart Life Education va anula Comanda acestuia fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

2.8. Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice care au cel putin 18 ani, care au parcurs etapele inregistrarii corespunzatoare si care nu au fost suspendati sau inlaturati de catre Smart Life Education indiferent de motivul suspendarii sau al inlaturarii. Posibilitatea de a comanda online este disponibila doar persoanelor cu adresa de livrare in Romania. Devenind Membru, persoana declara faptul ca intruneste conditiile susmentionate.

3. DOCUMENTE CONTRACTUALE
3.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale. Partile declara ca modalitatea de colaborare si conditiile colaborarii sunt reglementate de „termeni si conditii”.

3.2. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica Serviciile (structura lor, perioada de organizare, etc.) din Comandă. Dacă modifică Serviciile din Comandă va anunţa in prealabil Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii. In cazul in care clientul nu raspunde la e-mail-ul transmis in termen de 24 ore, vanzatorul va returna suma achitată.

4. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
4.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Client.
Pentru motive justificate Smart Life Education îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Clientului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Utilizatorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Smart Life Education.În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii Smart Life Education, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

4.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin email, poştă, acestea fiind menţionate pe site la secţiunea ‘’Contact’’. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4.3. Smart Life Education poate publica pe Site informaţii despre promoţii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil sau locurilor libere pentru un curs.

4.4. Toate tarifele aferente Serviciilor (reprezentate de cursuri, seminarii, evenimente, conferinte, etc.) prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON).

4.5. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Clientul.

4.6. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ
5.1. Conţinutul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Smart Life Education, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

5.2. Utilizatorului/Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Smart Life Education, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Smart Life Education asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Smart Life Education.

5.3. Orice Conţinut la care Utilizatorul/Clientul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între Smart Life Education şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea Smart Life Education cu referire la acel Conţinut.

5.4. Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care Smart Life Education conferă Utilizatorului/Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Utilizatorul/Clientul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea Smart Life Education pentru respectivul Utilizator/Client sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. SUNT INTERZISE ÎNREGISTRĂRILE AUDIO ŞI VIDEO ALE CURSURILOR, SEMINARIILOR, WORK-SHOPURILOR ŞI EVENIMENTELOR ORAGANIZATE ŞI/SAU SUSŢINUTE DE CĂTRE Smart Life Education.

6. COMANDA
6.1. Utilizatorul/Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitaţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există loc/locuri disponibile pentru aceasta. Adăugarea unui Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Clientului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plaţii online;

6.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Smart Life Education, în cazul plaţii online;

6.4.3. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

6.5. Raporturile comerciale dintre client şi Smart Life Education sunt reglementate de prin prezentul document: „termeni si conditii”.

6.5.1. În situaţia în care din motive obiective neprevăzute de natura medicala/decese/nasteri, Participantul/Clientul nu poate participa la un serviciu (eveniment, curs, work-shop, conferinta, etc.) achitat şi programat, iar acesta isi anunta absenta cu 3 zile inaintea datei evenimentului, atunci Clientul/Participantul are dreptul de a se reprograma la un alt curs ce va fi tinut in cursul unui an sau are dreptul de a cere returnarea contravalorii participarii, dar numai daca participantul/clientul prezinta inscrisuri doveditoare emise de autoritatile competente. Daca participantul doreste sa se reprogrameze atunci trebuie sa faca demersurile necesare in urmatoarele 10 zile evenimentului la care nu a participat. Atunci cand Clientul/Participantul nu respecta termenele mentionate mai sus sau daca nu se reprogrameaza in perioada de timp mentionata, acesta nu mai are dreptul de a se reprograma si implicit pierde suma de bani. In orice situatie, suma de bani achitata pentru biletul de participare/dreptul de participare nu se returneaza. Clientul declara ca a luat cunostinta de faptul ca odata ce a achitat suma de bani reprezentand participarea la cursuri/seminarii/colocvii/evenimente, contractul dintre acesta si organizator a inceput sa se deruleze, organizatorul realizand operatiuni specifice garantarii locului participantului: plata prezentatori/speaker-i, inchiriere sala evenimente, catering (acolo unde este cazul), etc.

6.5.2. Prin exceptie de la art. 5.5.1, atunci cand vanzatorul/organizatorul ofera si organizeaza, iar cumparatorul/clientul cumpara/achizitioneaza un drept de participare/bilet/etc la un eveniment special (cursurile speciale sunt cele care pot fi invitaţi si/sau din exteriorul staff-ului Smart Life Education şi sunt organizate ocazional), clientul care nu se poate prezenta, pierde dreptul de a se reprograma la un alt eveniment/conferinta/etc si implicit costul biletului/dreptului de participare precum si dreptul de a cere restituirea sumei de bani. Clientul a fost informat si cunoaste despre aceasta imprejurare luand act ca pentru aceste situatii strict speciale taxele de participare achitate sunt avansate in strainatate pentru achitarea onorariilor prezentatorilor/speaker-ilor/etc. fara de care acestia nu se pot prezenta la eveniment si din acest considerent organizatorul nu poate returna sumele de bani reprezentand contravaloarea participarii chiar si daca exista un motiv obiectiv neprevazut asa cum a fost prezentat in cadrul art. 6.5.1.

7. ALTE SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE
7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;

7.1.3. furnizarea de servicii (organizarea de evenimente, seminarii, cursuri, work-shop-uri, etc) al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.4. Clientul/participantul declara ca a luat cunostinta de toate prevederile prezentului act, ca s-a informat in detaliu despre conditiile colaborarii, ale organizarii evenimentului, despre drepturile sale si obligatiile sale asa incat prin plata contravalorii evenimentului considera incheiat „contractul” cu organizatorul. Mai mult decat atat, clientul/participantul cunoaste faptul ca odata achitata contravaloarea participarii la evenimente organizatorului, isi manifesta acordul ca dispozitiile contractuale sa opereze (contractul incepand sa fie executat) intrucat organizatorul trebuie sa achite toate cheltuielile privind prezenatatorii/speaker-ii/vorbitorii/etc, privind locul tinerii evenimentului, a serviciilor de catering (acolo unde este cazul), etc.

8. CONFIDENŢIALITATE
8.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

8.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Utilizator/ Client cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. Smart Life Education nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, daca legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a Smart Life Education, Utilizatorul/ Clientul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai Smart Life Education: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Smart Life Education poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.

9. PUBLICITATE
9.1. Newsletterele Smart Life Education sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de Smart Life Education. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

9.2. În momentul în care, Clientul se înregistrează pe site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Smart Life Education la adresa smartlifeeducation@gmail.com în acest sens.

9.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere.

9.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Politica de confidentialitate
Depunem toate eforturile pentru a te asigura ca iti protejam si respectam confidențialitatea datelor tale cu caracter personal prin implementarea masurilor necesare prevazute de normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“ RGPD”). Aceast capitol are rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date.

2. Potrivit normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor (“ RGPD”) – datele cu caracter personal sunt definite ca orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila. In principiu reprezinta date personale, pe care si Compania Smart Life Education le are in vedere: numele si prenumele persoanei fizice, domiciliul, adresa de email, CNP, numar de telefon, coduri client/atribut al contului inregistrat, codul de identificare de tip AWB pentru livrarea produsului comandat etc.

2.1. Datele tale personale pe care le colectează și prelucrează compania Smart Life Education sunt: numele și prenumele persoanei, CNP si/sau CIF, numele companiei, domiciliu (adresa poștală pentru livrare), adresa de email, numar de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de facturare (in cazul finalizării unei comenzi), detalii comanda, informații bancare (în cazul efectuării unui retur/ramburs de plată), cont social media.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor (prescurtat RGPD) în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani doar cu acordul parintilor.

2.2. Așadar, potrivit “RGPD” este operator de date cu caracter personal – Compania Smart Life Education – denumirea comercială a S. Smart Life Education SLE SRL, persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Otopeni, Str. Toma Caragiu, nr.8, Ilfov având număr de ordine în Registrul Comerţului j23/2137/2019 cod unic de înregistrare fiscală 41104980 avand obligația conform normelor nationale și a Regulamentului UE 679/2016 (RGPD) de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele tale cu caracter personal. Aceste date au fost colectate/procesate/etc. în relația comercială desfășurată în trecut și/sau în curs de desfășurare si pentru care ti-ai exprimat în mod valabil consimțământul potrivit legislației în vigoare la momentul preluării și colectării datelor personale!

2.3. Compania aduce la cunostinta ca enumerarea din cadrul art. 10.1 si urmatoarele este pur exemplificativa si ca in raport de serviciul angajat de client, subscrisa colecteaza numai acele date personale minime necesare indeplinirii scopurilor/activitatilor realizate de Smart Life Education.

3. În procesul de operare a prezentului site web, Compania Smart Life Education colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web, prin exprimarea voluntara a consimtamantului, în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP, utilizarea UUIDS (unique identifiers provided by social logins).

4. Scopurile prelucarii datelor cu caracter personal furnizate de catre un “Membru” sau un “Client Smart Life Education”, avute in vedere si urmarite de catre compania Smart Life Education sunt următoarele:

– procesarea comenzilor si retururilor;
– pastrarea relatiei cu partenerii contractuali in scopuri contabile;
– optimizarea activitatii de marketing;
– solutionarea cererilor privind indeplinirea unei comenzi;
– comunicari de marketing;
– administrarea contului in cadrul websiteului Smart Life Education;
– scopuri statistice.

5. Compania Smart Life Education colecteaza, prelucreaza si administreaza datele tale personale in conformitate cu normele si reglementarile “ RGPD” pentru urmatoarele perioade de timp: (i) in conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției precum si a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea termeni&conditii, datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Companie pe o perioadă de 3 ani de la incetarea contractului (pentru situatia livrarilor si neintervenirii solicitarilor de retur); (ii) datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Companie pe o perioadă de 3 ani si/sau de la data intervenirii ultimului retur aferent contului. De asemenea este bine sa stii ca putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu produse și servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dvs. și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul oferirii consimțământului. In aceste conditii este important sa cunosti ca vom utiliza consimtamantul tau exprimat in scop de marketing pana la retragerea acestuia, existand posibilitatea de retragere a acestui tip de consimtamant oricand.
Clientul Smart Life Education prin transmiterea datelor cu caracter personal, declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să facă parte, să fie arhivate în baza de date a proprietarului, exprimându-și astfel un acord expres și neechivoc ca datele sale personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform scopurilor precizate la punctul 10.3.

6. Compania Smart Life Education te informeaza ca prelucrarea reprezinta: orice operatiune/set de operatiuni asupra acestor date (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (aceste operatiuni sunt indicate cu titlu exemplificativ in Regulament, notiunea de prelucrarea reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale).

7. La nivel teritorial dispozitiile regulamentului se aplica prelucrarilor efectuate de un operator sau imputernicit cu sediul in U.E., prelucrarilor de date personale ale unor persoane aflate in UE, efectuate de un operator sau imputernicit care nu e stabilit in UE, daca: se ofera bunuri sau servicii catre persoane aflate in UE sau se monitorizeaza comportamentul persoanelor din UE. Compania Smart Life Education este operator de date cu caracter personal potrivit normelor si reglemantarilor in vigoare, inclusiv RGPD.

8. Compania va aduce la cunostinta ca in raport de activitatea/serviciu ales de client, respectiv a scopului colectarii datelor cu caracter personal, Compania poate transmite datele dvs companiilor din grup, tertilor sau autoritatilor pentru indeplinirea scopurilor pe baza temeiurilor activitatilor de procesare. Potrivit Regulamentului “RGPD” te informam ca putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ce te privesc următoarelor categorii de destinatari:

– societatilor din grup pentru gestiunea comenzilor;
– partenerilor comerciali pentru furnizarea produselor/serviciilor comandate;
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii de contabilitate, pentru tinerea evidentei contabile prin imputernicit extern;
– societăților de asigurare;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre;
– autoritatilor publice.

Va asiguram ca vom depune toate diligentele ca imputernicitul si/sau terta parte contractanta ofera garantii suficiente pentru a pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat procedurile sa indeplineasca cerintele normelor si reglementarilor legale, inclusive RGDP si sa asigure protectia drepturilor persoanei vizate (persoana fizica client/membru Smart Life Education).

9. Temeiul pentru care prelucrăm aceste date personale și administrăm aceste date colectate poate fi in raport de scopul prelucarii datelor consimțământul tau, acordat cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client/membru în comunitatea Smart Life Education. Totodata, temeiul este și unul legal și/sau contractual, având la bază contractul/raportul comercial ce a luat naștere între tine, client și compania Smart Life Education, prin plasarea comenzii și efectuarea plăților produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme și/sau refuzate etc., dar și un temei legitim necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale companiei Smart life education revăzut asemenea de Regulament. Vom prelucra datele tale personale pentru a imbunatati si a lua măsuri de protectie, ori de cate ori se impune, pentru protectia privind utilizarea site-ului web față de atacuri cibernetice, masuri de prevenire și detectare a tentativelor de frauda, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

10. De asemenea tinem sa fii informat in mod complet si intelegem ati prezenta Principiile stabilite de Regulamentul UE 679/2016 si Drepturile Utilizatorului privind datele cu caracter personal.

11. Regulamentul european in domeniul protectiei datelor cu caracter personal reglementeaza un numar de 6 principii a fi respectate de operator (compania Smart Life Education) atunci cand proceseaza date personale:

a. principiul legalitatii, echitatii (corectitudine) si transparentei. Conform acestui principiu, compania trebuie sa se asigure (1) ca prelucrarea de date trebuie sa fie realizata doar respectand dispozitiile legale, orice alta procesare va fi considerata a fi ilicita, (2) ca prelucrează datele doar în modalitățile pe care persoana în cauză le-ar aștepta în mod rezonabil si (3) ca procesarea trebuie sa fie transparenta, adica operatorul sa transmita subiectilor clar si deschis cum intentioneaza sa foloseasca datele personale;

b. principiul limitarii scopului pentru care sunt colectate datele. Compania noastra respecta acest principiu obligandu-se sa colecteze/proceseze datele personale doar pentru scopul determinat si transmis persoanei;

c. principiul reducerii la minim a datelor prelucrate. Compania noastra respecta acest principiu colectand/procesand numai acele date minim necesare pentru realizarea operatiunilor, adoptand norme prin care sa se asigure ca nu va colecta date inutile in raport de operatiunea comerciala.

d. principiul exactitatii, date actuale. Compania noastra va colecta/procesa de la clientii sai doar date exacte si actuale.

e. principiul pastrarii datelor pe o perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate. Compania noastra respecta principiul reglementat de regulamentul european arhivand/pastrand datele dvs doar pentru perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor.

f. principiul integritatii si confidentialitatii. Compania noastra a implementat toate masurile de securitate si a dispus la nivelul propriilor departamente norme care au menirea de a asigura securitatea impotriva procesarilor neautorizate si ilicite si impotriva pierderilor de date accidentale, distrugerilor sau deteriorarilor.

12. Regulamentul european a statuat ca persoanele fizice (clientii Smart Life Education) beneficiaza de 8 (opt) drepturi astfel:

a. dreptul la informare (art 13, art. 14). A se avea in vedere ca in partea introductiva a documentului „termeni si conditii” precum si prin prezentul capitol sunt prezentate informatii despre: identitatea si datele de contact ale operatorului si reprezentantului acestuia; datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor; scopul prelucrarii si temeiul legal; destinatarii sau categoriile de destinatari; informatiile despre transferul de date catre o tara terta; garantiile adecvate; perioada de stocare; drepturile sale; dreptul de a formula plangere; eventualele consecinte a furnizarii datelor; existenta unui proces decizional automatizat.

b. dreptul la acces (art. 15). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de Companie si priveste urmatoarele: confirmarea cu privire la prelucrarea de date; accesul la datele prelucrate; furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii; obtinerea de informatii suplimentare (contra unei taxe rezonabile); accesul de la distanta printr-un sistem care permite vizualizarea datelor de catre persoana vizata; verificarea identitatii persoanei care solicita informatii.

c. dreptul la rectificare (art. 16, art. 19). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de Companie si priveste: rectificarea de date indexate; completarea datelor;

d. dreptul de stergere (art. 17, art. 19). Compania respecta dreptul de stergere exercitat de persoanele fizice numai in conditiile in care acest drept este exercitat intr-o manierea motivata/fundamentata:

1. motive: datele nu mai sunt necesare; retragerea consimtamantului; opozitie; prelucrare ilegala; respectarea unei obligatii legale impuse de dreptul Uniunii Europene sau de cel intern; oferirea de servicii unui copil, daca nu sunt indeplinite conditiile legale;

2. dreptul nu se poate exercita si implicit respecta daca prelucrarea este necesara pentru: dreptul la libera exprimare si informare; respectarea unei obligatii legale; executarea unei sarcini in interes public; in domeniul sanatatii; arhivare; cercetare stiintifica sau istorica; scopuri statistice; constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

e. dreptul la restrictionare (art. 18, art. 19). Regulamentul confera acest drept persoanelor putand fi exercitat, astfel:

1. cazuri: contestare exactitate date; prelucrare ilegala; datele nu mai sunt necesare;

2. operatorul poate doar stoca datele;

3. orice prelucrare cu privire la date restrictionate necesita consimtamantul persoanei vizate;

4. operatorul comunica tuturor destinatarilor rectificarea, stergerea sau restrictionarea datelor.

f. dreptul la portabilitate (art. 20). Conform dispozitiilor regulamentului Compania respecta dreptul persoanelor de a solicita portarea datelor proprii, intr-un format simplu, usor de citit si de a le transmite altui operator ales de persoana care isi exercita dreptul.

g. dreptul la opozitie (de a inceta activitatea de procesare – art. 21), poate fi exercitat, doar pentru urmatoarele scopuri: marketing direct; cercetare, stiintifice, istorice, statistice; indeplinirea unei sarcini in interes public, exercitarea autoritati publice; interesele legitime ale operatorului sau ale unei parti terte

h. dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automata (art. 22), presupune:

1. caracterul ilicit al crearii de profiluri indiferent de scop: evaluarea capacitatii si calitatii muncii salariatilor; acordarea de scoring – credite;

2. exceptie: existenta consimtamantului persoanei.

Este bine sa stii ca ai posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Smart Life Educationla adresa de email: smartlifeeducation@gmail.com. Te asiguram ca vom depune eforturile necesare pentru a raspunde prompt solicitarilor tale si pentru a-ti furniza detaliile de care ai nevoie!
De asemenea, te informam ca ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, in calitate de client al companiei Smart Life Education ai dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa smartlifeeducation@gmail.com prin care să-ti exerciti în mod just și licit dreptul tău de intervenție garantat, privind: (i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislatiei nationale și ale Regulamentului UE 679/2016, putand fi exercitat pentru toate acțiunile sus menționate în special când datele sunt incomplete sau inexacte, (ii) anonimizarea datelor cu caracter personal, (iii) notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu presupună un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, respectiv pentru (iv) încetarea prelucrării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrării. In calitate de Operator te informam ca vom înceta de îndată prelucrarea datelor personale dacă scopul pentru care le-am colectat a încetat.

11. Politica de utilizare Cookie-uri pe www.smartlifeeducation.ro
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web si apoi trimis inapoi (nemodificat) de catre navigator, de fiecare data cand acceseaza acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului). Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum si pentru urmarirea comportamentului utilizatorilor; aplicatii tipice sunt retinerea preferintelor utilizatorilor si implementarea sistemului de „cos de cumpărături”. Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Smart Life Education pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online si istoricul cosului de cumparaturi. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ajuta la intelegerea modalitatii in care un utilizator beneficiaza de www.smartlifeeducation.ro, permitand imbunatatirea structurii si continutului dar excluzand indentificarea personala a utilizatorului.
Smart Life Education foloseste doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe (fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei/browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator. Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzand fara limitari utlizatorii paginii web, fac obiectul Politicii de Confidentialitate respective.
O vizita pe www.smartlifeeducation.ro poate plasa: Cookie-uri de performanta a site-ului, Cookie-uri de analiza a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de inregistrare, Cookie-uri pentru publicitate sau Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator si sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand cookie-urile sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale www.smartlifeeducation.ro. Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.
Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor:
• Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.
• Acces adaptat pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor.
• Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
• Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate Cookie-urile NU sunt virusi si folosesc formate tip plain text; nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Intrucat cookie-urile pot fi folosite pentru scopuri negative deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, fiind folosite ca o forma de Spyware (spionaj privind activitatea consumatorului), multe produse anti-spyware marcheaza cookie-urile in mod constant pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookie-urilor pe servere. Este foarte important ca Utilizatorul sa aleaga metoda cea mai potrivita de protectie a informatiilor personale si sa:
• Particularizeze setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
• Seteze termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
• Ia in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
• Instaleze si sa actualizeze constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Se recomanda actualizarea programelor de navigare in mod constant, pentru ca multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului.

12. FACTURARE – PLATĂ
12.1. Preţurile Serviciilor afişate în cadrul site-ului,nu includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare, Smart Life Education neffind platitor de TVA.

12.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

12.3. Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii ce conţine Servicii vândute de Smart Life Education, prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

12.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele de înregistrare şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi.

12.5. Prin trimiterea Comenzii, Clientul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

12.6. În cazul în care primirea facturilor întârzie mai mult de 48 (patruzecişiopt) de ore, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: smartlifeeducation@gmail.com.

12.7. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului nu vor fi accesibile Smart Life Education şi nici nu vor fi stocate de către Smart Life Education sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor. Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este MobilPay – Netopia SRL, identificata cu J40/9170/2003; CUI: RO15565496

13. REALIZAREA SERVICIILOR/PARTICIPAREA LA EVENIMENT
13.1. Vânzătorul/Organizatorul se obligă să livreze/organizeze serviciile comandate şi achitate. Vânzătorul/organizatorul îşi rezervă dreptul de modificare a datei si/sau orei de începere a cursurilor, cu o notificare prealabilă.

13.2. Vânzătorul/organizatorul va organiza Serviciile/evenimentele numai pe teritoriul României.

13.3. Taxele poştale cad în sarcina Clientului.

14. RĂSPUNDERE
14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data înregistrării şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

14.3. Ulterior înregistrării, utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.

14.4. Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către Smart Life Education, aceştia fiind opozabili Clienţilor / Utilizatorilor de la data afişării în Site. Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăţi online.

14.5. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea conţinutului şi/sau plasarea comenzilor/ Utilizatorul/Clientul confirmă că a citit atent cele de mai sus, a înţeles conţinutul şi este de acord cu toate condiţiile.

14.6. Pentru sesizări sau reclamaţii legate de Bunul şi/sau Serviciul achiziţionat, Clienţii au la dispoziţie adresa de email : smartlifeeducation@gmail.com. Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

15. FORŢĂ MAJORĂ și CAZUL FORTUIT
15.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parţilor şi care nu poate fi evitat.

15.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

15.3. Exceptional (fara vina Companiei) si din cauza unui caz fortuit (cum ar fi accident al transportatorului sau al furnizorului, al unui speaker, organizator, etc.) este posibil ca livrarea produselor nu va putea fi facuta, sau evenimentul stabilit sa nu se mai poata desfasura, situatie care va disculpa compania de orice plata de daune/penaliatati/etc.

16. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Smart Life Education şi Utilizatori/Clienţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti, in prima instanta Judecatoria sector 2, respectiv Tribunalul Bucuresti.

17. DISPOZITII FINALE
Compania isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum si orice continut fara notificare prealabila a Clientului.
In limita prevederilor Termeni si Conditii, Compania nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari, etc., care nu sunt facute de catre administratorul site-ului.
Compania isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

18. CONTACT ȘI ALTE INFORMAȚII
18.1. In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu Smart Life Education, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0742784533,de Luni pana Vineri, program 09:00 – 17:00, sau prin e-mail la smartlifeeducation@gmail.com

18.2. Orice comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicari sau informatii despre sau referitoare la site-ul www.smartlifeeducation.ro, functionalitatea sau imbunatatirea acestuia vor ramane proprietatea Smart Life Education SLE SRL.

18.3. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de e-mail dedicata: smartlifeeducation@gmail.com.

bottom of page